×

Vi hjälper dig med komplett installation

Att handla av oss är både enkelt och smidigt!
Kontakta oss på telefon 0300-32 30 99 eller besök oss i butiken!

Eldning & Brandskydd

×

Vi hjälper dig med komplett installation

Att handla av oss är både enkelt och smidigt!
Kontakta oss på telefon 0300-32 30 99 eller besök oss i butiken!

Tryck på rubrikerna nedan för att se mer info.

Bygganmälan

Bygganmälan

Vid installation av eldstad eller skorsten krävs en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd.
Byggnadsnämnden kan ställa kravet att eldstad och skorsten skall besiktigas av skorstensfejarmästaren innan den tas i bruk.
För att skorstensfejaren skall kunna göra besiktningen behöver han eventuella typgodkännandebevis och monteringsanvisningar.

Besiktning

Besiktning

För att säkerställa att en installation är brandsäkert utförd måste ni låta skorstensfejarmästaren göra en besiktning av anläggningen.
Han kontrollerar att installationsanvisningarna har följts och att det inte finns några otätheter i skorstenen.

Sotning & Brandskyddskontroll

Sotning & Brandskyddskontroll

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.
Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. Hur ofta sotning ska ske bestämmer kommunen. För att få reda på vad som gäller för just din anläggning måste du kontakta din lokala skorstensfejarmästare.
Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand, ska den som utför kontrollen även påtala detta. Brandskyddskontrollen omfattar hela eldningsanläggningen, samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med det intervall som Räddningsverket har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 4 eller 8 år.

Tänd på rätt sätt i din kamin.

Tänd på rätt sätt i din kamin.

En film som lär dig tända brasan miljövänligt & snabbt. 

 

  Kontakt

Postadress:

Bueråsvägen 61, 439 91 Onsala

Tel: 0300-32 30 99

 
Telefontid

Mån - Fre: 08.00 - 17.00

 
Information

Pga hög beläggning just nu så är vi begränsade och kan ha svårt att ta ditt samtal direkt.

 
Leverans & Installation

Vi levererar och monterar kaminer i bl.a. Kungsbacka, Onsala, Vallda, Fjärås, Frillesås, Åsa, Varberg, Särö, Billdal Mölndal, Göteborg

×

Logga in