Logo

Blockskorsten

- Säkrast på marknaden.
- Lång livslängd.
- Nollavstånd till brännbart material.

Våra blockskorstenar från Isokern är tillverkade helt och hållet i cementgjuten pimpsten från vulkanen Hekla på Island, och kan monteras med 0-avstånd till brännbara byggnadsdelar. Isokern är marknadens säkraste blockskorsten. Så säker att du kan bygga in den i väggen med nollavstånd till brännbart material. Isokern har också en mycket lång livslängd, vilket innebär att du aldrig mer behöver fundera över att byta ut din skorsten.

Dubbelmodulen passar för alla typer av eldstäder och byggs med en eller två rökkanaler, vilket innebär att du kan ansluta upp till två olika eldstäder i samma rökkanal. Det kraftiga högisolerande fodret i kombination med en isolerande luftspalt gör att du inte behöver växla av när du passerar ett bjälklag. Utseendet på skorstenen har du stora möjligheter att påverka. I källaren och på vinden kan du för enkelhetens skull lämna murstocken obehandlad. Sträcker sig skorstenen genom flera våningar kan du måla eller putsa den för att den ska passa in i miljön. Den del som syns ovan tak kan du antingen putsa, klä in med plåt eller tegel.

  • Högisolerande pimpsten i både mantel och foder samt en luftspalt ger en välisolerad skorsten utan risk för överhettning.
  • Foder: Slät insida för bästa drag, högisolerande pimpsten som är gastätt.
  • Mantel: Falsade och fasade kanter på manteln gör att de sluter an väl.
  • Välj själv om du vill ha din skorsten putsad, klädd i tegel eller plåt.
  • Murstocken kan lämnas obehandlad eller enkelt målas/putsas för att passa in i olika miljöer.
  • Högisolerande pimpsten gör att murstocken inte blir het, ingen risk att barnen bränner sig.
Sidan skapad av LANTECH.se
Copyright © 2016, Nordisk Brasvärme AB.